Objednávka znaleckého úkonu - záväzná


Kontaktné údaje pre doručenie Vašej objednávky prípadne akýchkoľvek otázok nájdete v časti KONTAKT. Objednávku (dožiadanie) zašlite poštou, alebo e-mailom. Znalecký úkon (posudok, odborné vyjadrenie atď.) Vám doručím poštou, alebo osobne.


Pre záväzné objednanie znaleckého úkonu použite prosím nasledujúce objednávkové tlačivo (vyberte si formát, ktorý Vám najviac vyhovuje; v balíčku zip nájdete tlačivo vo formáte doc, pdf, odt):