Užitočné odkazy

 

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií MS SR - JASPI úvodná stránka

 

Slov-Lex právny a informačný portál MS SR - SLOV-LEX úvodná stránka

 

Ministerstvo spravodlivosti SR - oficiálne stánky

 

Ústavný súd SR - oficiálne stránky

 

Najvyšší súd SR - oficiálne stránky

 

Generálna prokuratúra SR - oficiálne stránky

 

Verejný ochranca práv SR - oficiálne stránky

 

Slovenská obchodná inšpekcia - oficiálne stránky

 

Národný inšpektorát práce - oficiálne stránky

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR - oficiálne stránky