Poradňa z praxe

V tejto časti Vám ponúkam moje odpovede na vybrané okruhy špecifických technických otázok a problémov z praxe. UPOZORNENIE: Odpovede, na otázky ktoré tu uvádzam NIE JE MOŽNÉ ZAMIEŇAŤ SO ZNALECKÝM ÚKONOM !!! Všetky odpovede a odporúčania ktoré tu prezentujem, vyjadrujú len môj osobný technický názor bez akejkoľvek garancie alebo zodpovednosti, platný v čase zadania otázky. Vzhľadom na dynamiku neustáleho technického a vedeckého pokroku, ale aj vývoj a zmeny technickej legislatívy a technických noriem doporučujem vždy overovať platnosť akýchkoľvek tvrdení voči aktuálnemu stavu technických poznatkov a platných predpisov.