O mne

Ing. Radoslav Feďo, znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva  spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom znalca 914697.

(pre zobrazenie aktuálneho výpisu zo zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prejdite na REGISTRE MSSR - Znalci)


Znalecké odbory a odvetvia:


Odbor: 100000 - Elektrotechnika

Odvetvie: 100400 - Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

Odvetvie: 100900 - Počítačové programy (softvér)

Odvetvie: 101000 - Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

 

Odbor: 010000 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Odvetvie: 010300 - Elektrotechnika

 

Poistenie zodpovednosti za škodu: Generali Poisťovňa, a. s., poistený od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023,
poistený na sumu 33 200 Eur (1 000 000 Sk). Daňové identifikačné číslo DIČ: 1078473044, IČO: 42360064.


V oblasti elektrotechniky a špeciálne IT už pracujem viac ako 20 rokov. Som absolventom slovenskej fakulty elektrotechnického a fakulty prírodovedného zamerania. Mojím súčasným zamestnaním a zároveň záľubou sú predovšetkým open source informačné technológie a informačná bezpečnosť. Od roku 2013 pôsobím v znaleckej organizácii ev. č. 900262 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., zameranej predovšetkým na informačné a komunikačné technológie a informačnú bezpečnosť.


Členstvo v odborných organizáciách zameraných na elektrotechniku, IT a znalectvo:
- Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska,
- Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie,
- Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov.